Představení

Oborem účetnictví a daněmi se zabývám od roku 1991. Odpřednášel jsem tisíce hodin v nejrůznějších kurzech a seminářích zaměřených na účetnictví a daně.

Poradenské služby v oblasti účetnictví a daní jsem poskytl desítkám firem. Mojí specializací je i elektronická evidence tržeb z účetního a daňového pohledu.

Na některých přednáškách a při konzultacích, včetně zpracování daňových přiznání, spolupracuji s Ing. Petrem Koutem, CSc.

Jako autor a spoluautor jsem se podílel na několika publikacích, učebních pomůckách, mnoha článcích zveřejněných v odborném tisku a webových portálech.

Mojí snahou je poskytovat veškeré služby spolehlivě a ve vysoké kvalitě.